blog

Kürtaj

Kürtaj: nedir?

Kürtaj, hamilelik sırasında bir embriyo veya fetüsün kaybedilmesidir.

Kendiliğinden olabilir, yani araştırılmadan (sağlık sorunu, genetik vb.) veya provoke edilmeden ve dolayısıyla gönüllü olarak gerçekleşebilir.

Düşük; Tanım gereği, bir embriyo veya fetüsün anne vücudundan atılmasıdır. 22 haftadan az süren hamileliklere düşük denmektedir. Düşük, gebeliğin ilerleyen dönemlerinde meydana gelirse, buna “rahimde fetal ölüm” denir.

"Gebeliğin gönüllü olarak sonlandırılması" (veya kürtaj) olarak da adlandırılan isteyerek yapılan düşüklere denir. "kürtaj" vakum ile güvenli bir şekilde yapılmaktadır. Kürtaj işlemi ile ilgili yasalar ülkeden ülkeye farklılık gösterir.

Gebeliğin tıbbi olarak sonlandırılması (IMG), genellikle doğumdan sonra tehlike altında olan veya ciddi sorunlara neden olan fetüsün bir anormalliği veya hastalığı nedeniyle tıbbi nedenlerle yapılan isteyerek düşüktür veya yine annenin hayatı tehlikede olduğunda yapılan bir tedavi yöntemidir.

Psikolojik veya tıbbi olarak isteyerek düşük, birçok ortak yönleri olmasına rağmen, kendiliğinden düşükten çok farklıdır. Bu nedenle bu sayfa bu iki konuyu ayrı ayrı ele alacağız.

Kendiliğinden Düşük:

Düşük yapmak çok yaygın bir durumdur. Çoğunlukla embriyonun genetik veya kromozomal anomalisine bağlıdırlar ve daha sonra anne tarafından doğal olarak dışarı atılırlar.

Gebeliğin ilk üç ayında meydana gelen erken düşükler (12 haftadan az gebelikler). Gebeliklerin % 15 ila 20'si bu kapsama gitmektedir, ancak bazen ilk haftalarda meydana geldiklerinde fark edilmezler.

Gebeliğin 12 ila 24 hafta arasında ikinci trimesterde meydana gelen geç düşükler. Gebeliklerin yaklaşık % 0,5'inde görülürler.

Üçüncü trimesterde uteroda fetal ölüm.

Düşüklere ve hatta tekrarlayan düşüklere yol açabilecek birçok neden vardır.

Bu nedenler arasında ilk sırada, erken düşüklerin% 30 ila 80'inde rol oynayan embriyonun genetik veya kromozomal anormalliklerini buluyoruz.

Doğal düşüklerin diğer olası nedenleri şunlardır:

Uterusta distilben ile test edilen kadınlarda (1950 ve 1977 doğumlu) uterusta bir anormallik (örn. septat uterus, açık serviks, uterin fibroidler, uterin sineşi, vb.) gebeliğin vadeye taşınmasını engelleyen hormonal bozukluklar (tiroid bozuklukları, metabolik bozukluklar vb.) düşük riskini artıran çoğul gebelikler olarak belirtilmiştir.

Hamilelik sırasında enfeksiyon oluşumu. Pek çok bulaşıcı veya parazit hastalıkları, özellikle sıtma, toksoplazmoz, listeriyoz, bruselloz, kızamık, kızamıkçık, kabakulak vb. düşüklere neden olabilir.

Amniyosentez veya trofoblast biyopsisi gibi bazı testler düşüklere neden olabilir.

Hamilelik sırasında uterusta bir RİA varlığı.

Bazı çevresel faktörler (uyuşturucu, alkol, tütün, ilaç...).

Özellikle tekrarlayan düşüklerde kullanılan immünolojik bozukluklar (bağışıklık sistemi).

İsteyerek düşük: Kürtaj

Dünya genelinde isteyerek düşükle (kürtaj) ilgili istatistikler

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya çapında kürtajalara ilişkin düzenli olarak raporlar yayınlamaktadır. 2008 yılında, beş gebelikten yaklaşık birinin gönüllü olarak sonlandırıldığı bildirilmüştir.

Toplamda, 2008 yılında dünya üzerinde yaklaşık 44 milyon kürtaj gerçekleştirildi. Bu oran, gelişmekte olan ülkelerde sanayileşmiş ülkelere göre daha yüksektir.

2012'de yayınlanan bir araştırmaya göre, 1995 ile 2003 yılları arasında küresel kürtaj oranı 1.000 kadın başına 35'ten 29'a düştü. Bugün, 1000 kadın başına ortalama 28 kürtaj yapılmaktadır.

Kürtaj dünyanın her yerinde yasal değildir. Üreme Hakları Merkezi'ne göre, dünya nüfusunun % 60'ından fazlası kısıtlama olsun veya olmasın kürtaja izin verilen ülkelerde yaşıyor. Aksine, nüfusun yaklaşık % 26'sı bu eylemin yasak olduğu eyaletlerde yaşamaktadır (ancak bazen tıbbi nedenlerle kadının hayatı tehlikede ise buna izin verilmektedir).

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya çapında her yıl meydana gelen yaklaşık 210 milyon gebelikten (2008 rakamları) yaklaşık 80 milyonunun istenmeden olduğunu tahmin etmektedir.

Türk Jinekoloji Ve Obstetrik Derneği ( Tjod ) raporlarına göre Türkiye'de anne ölümlerinin %2 si düşük nedeni ile gerçekleşmektedir. Dünya genelinde bu rakam %13'lerdedir. Ülkemiz dünya ortalamasına göre bu konuda başarılıdır.

Romanya'da kürtaj yasaklandıktan sonra 10 bin kadın düşük yaparak hayatını kaybetmiş ve 200 bin den fazla çocuk yetimhanelere bırakılmıştır.

Kimler Kürtaj Olabilir?

Kürtaj, üreme çağındaki kadınlar arasındaki tüm yaş gruplarını ve tüm sosyal geçmişleri etkiler.

Gebeliklerin, vakaların % 19'unda korunma yöntemi başarısızlığından, % 46'sında ise yanlış koruma yöntemleri kullanımından kaynaklanmaktadır. Ağız yolu ile alınan ilaçlar ile korunan kadınların % 90'ından fazlası ilaç içmeyi unuttukları için hamile kalmaktadır. Korunma yöntemleri ile ilgili doktorumuzdan detaylı bilgiler edinebilirsiniz.

Gelişmekte olan ülkelerde, kontraseptif başarısızlıktan çok, her şeyden önce, istenmeyen gebeliklere yol açan tamamen kontrasepsiyon eksikliğidir